Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông tin liên hệ

Cơ quan chủ quản : Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.
Phó Trưởng ban Biên tập :

Ông Dương Văn Chiều - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336
Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn