Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Danh mục thư điện tử

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail Công Vụ

I

Lãnh đạo Văn phòng

01

Phùng Quang Hội

Chánh Văn phòng 

pqhoi@langson.gov.vn

02

Hoàng Văn Quý

P.Chánh Văn phòng

hvquy@langson.gov.vn

03

Dương Văn Chiều P.Chánh Văn phòng dvchieu@langson.gov.vn
04

Phạm Hùng Trường

P.Chánh Văn phòng phtruong@langson.gov.vn

II

Phòng Tổng hợp

01

Nguyễn Văn Hà

Trưởng phòng

nvha@langson.gov.vn

02

Đinh Trọng Kiên

Phó trưởng phòng

dtkien@langson.gov.vn

03

Nông Ngọc Trường

Chuyên Viên

nntruong@langson.gov.vn

III

Phòng Nội chính

01

Trịnh Tiến Duy

Trưởng phòng

ttduy@langson.gov.vn

02

Bùi Minh Bắc

Phó Trưởng phòng

bmbac@langson.gov.vn

03

Phương Văn Du

Chuyên Viên

pvdu@langson.gov.vn

04

Hoàng Thị Minh Điệp

Chuyên viên

 

IV

Phòng Kinh Tế Tổng Hợp

01

Lê Khả Thanh

Trưởng Phòng  

02

Lộc Tiến Huy

Phó Trưởng phòng

 

03

Lâm Văn Chiến

Chuyên viên

lvchien@langson.gov.vn

04

Vi Tiến Dũng

Chuyên viên

 
05 Nguyễn Ngọc Khánh

Chuyên viên

 

V

Phòng Kinh tế Chuyên Ngành

01

Vũ Quang Khánh

Phó Trưởng phòng

vqkhanh@langson.gov.vn

02

Nguyễn Văn Hạnh

Phó Trưởng phòng  

03

Trương Quý Tuấn

Chuyên viên

tqtuan@langson.gov.vn

04

Vi Anh Tuấn

Chuyên viên

 

05

Tống Quang Vinh

Chuyên viên  

06

Vy Chí Sỹ Cố Vấn  

VI

Phòng Văn xã

01

Lê Trọng Tuấn

Trưởng phòng

lttuan@langson.gov.vn

02

Ngô Tiến Bình

Phó Trưởng phòng

ntbinh@langson.gov.vn

03

Phan Vũ Hoàng Tùng

Chuyên Viên

pvhtung@langson.gov.vn

04

Lý Hồng Hải

Chuyên Viên

lhhai@langson.gov.vn

VII

Ban Tiếp Công dân

 

 

01

Dương Công Hiệp

Phó Trưởng ban

dchiep@langson.gov.vn

02

Hoàng Văn Thưởng

Phó Trưởng ban

hvthuong@langson.gov.vn

03

Trịnh Thị Thúy

Chuyên viên

ttthuy@langson.gov.vn

VIII

Phòng Hành chính - Quản Trị

01

Âu Văn Ấn Trưởng Phòng  

02

Đinh Văn Huấn

Phó Trưởng phòng

dvhuan@langson.gov.vn

03

Đoàn Thị Miên

Phó Trưởng phòng

dtmien@langson.gov.vn

04

Đinh Thị Nga

Phó Trưởng phòng

dtnga@langson.gov.vn

05

Trần Thị Ngân

Nhân viên văn thư

ttngan@langson.gov.vn

06

Lành Thị Sông

Nhân viên văn thư

ltsong@langson.gov.vn

07

Hoàng Thị Hồng Loan

Nhân viên văn thư

hthloan@langson.gov.vn

08

Hoàng Thị Hậu

Nhân viên văn thư

hthau@langson.gov.vn

09

Hà Phương Linh

Kế toán

hplinh@langson.gov.vn

10

Phạm Thị Huệ

Thủ quỹ - kho

pthihue@langson.gov.vn

11

Hoàng Trung Hiếu

Nhân viên

hthieu@langson.gov.vn

12

Hoảng Thị Bình Nhân viên Lưu trữ  

X

Trung Tâm Tin học - Công báo

01

Hoàng Mạnh Hùng

Giám đốc

hmhung@langson.gov.vn

02

Bùi Đức Trung

Phó Giám đốc bdtrung@langson.gov.vn

03

Nguyễn Minh Thế

Trưởng phòng

nmthe@langson.gov.vn

04

Vi Lộc Vũ

Chuyên viên

nqdat@langson.gov.vn

05

Nguyễn Đức Thịnh

Chuyên viên

ndthinh@langson.gov.vn

06

Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên viên

nqanh@langson.gov.vn

07

Trần Thị Phương Linh

Phó Trưởng phòng

ttplinh@langson.gov.vn

08

Nông Quang Đạt

Chuyên viên

 

09

Hoàng Thị Bích Diệp

Chuyên viên

 

XI

Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính

 
01 Nguyễn Thị Lệ Thu

Phó Trưởng phòng 

 
02

Hà Thị Huyền Trang

Chuyên Viên

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn