Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giới thiệu chung

                   VĂN PHÒNG UBND TỈNH

-    Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

-    Điện thoại:  0205 3812 605

-    Fax:            0205 3812 336

-    Email: vanphong@langson.gov.vn hoặc: ubndls@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn