Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4/2018

Thứ Sáu, 20/04/2018 - 07:18

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn.

 

Sau khi nghe trình bày dự thảo và ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Về dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, cần cập nhật, bổ sung báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Trung ương về cơ chế, chính sách tái đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực biên giới, đào tạo, tuyển dụng cán bộ... Thống nhất Chương trình hành động gồm 04 chương trình trọng tâm: phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền; trong đó, tập trung sắp xếp, bổ sung nội dung các chương trình như: trong Chương trình xây dựng hệ thống chính trị bổ sung về chất lượng sinh hoạt chi bộ, trình độ lý luận trong cơ sở đảng…, trong Chương trình phát triển kinh tế xã hội: quy hoạch, hạ tầng, sắp xếp ổn định dân cư biên giới..., Chương trình quốc phòng, an ninh, đối ngoại: giáo dục an ninh - quốc phòng, phòng, chống tội phạm... Xác định rõ mục tiêu thực hiện phù hợp cho từng giai đoạn (3 giai đoạn: từ nay đến 2020, 2020 - 2025, 2025 - 2030) và cụ thể của từng chương trình. Nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trong tháng 5/2018.

 

Đối với Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, cơ bản nhất trí về sắp xếp bố cục, cần bổ sung bài học kinh nghiệm, các phân tích, đánh giá kết quả đạt được và những mặt chưa đạt trong thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cần tập trung củng cố, nâng cao các mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt được và hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, xác định lộ trình, giải pháp thực hiện, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu đạt đô thị loại II trong năm 2018. Phân tích các ưu điểm: về nhận thức, tập trung nguồn lực, nhiều mục tiêu hoàn thành; các hạn chế trong phát huy thế mạnh của thành phố, công tác quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư, quản lý trật tự đô thị, quản lý cán bộ. Giao UBND thành phố chủ trì tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trước ngày 20/5/2018.

 

Đối với quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, cần đảm bảo nguyên tắc phục vụ công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thủ tục hành chính đơn giản để thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Xem xét, lược bỏ những nội dung không cần thiết, nội dung quy định lại những văn bản hướng dẫn khác...; thống nhất hình thức văn bản là văn bản cá biệt. Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu góp ý, hoàn thành trong tháng 4/2018./.

 

Phương Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn