Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo về việc hoãn kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (187/TB-UBND ngày 24/4/2018).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

 

          

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 185/TB-UBND ngày 23/4/2018 thông báo thời gian kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, từ 14 giờ 00 phút, ngày 26/4/2017 (thứ Năm).  

 

Do lãnh đạo UBND tỉnh bận công tác đột xuất, UBND tỉnh hoãn Chương trình kiểm tra, làm việc theo Thông báo trên, thời gian tổ chức lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

UBND tỉnh thông báo để các thành phần dự làm việc được biết./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn