Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thứ Ba, 24/04/2018 - 16:34

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 776/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan trong việc xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Áp dụng đối với cơ quan quản lý đường bộ (Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ I), Nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, lực lượng công an và các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan.

 

Hình thức phối hợp gồm: Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành xử lý các vi phạm; phối hợp thường xuyên theo từng vụ việc vi phạm được phát hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng tham gia; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính và các hình thức khác theo quy định./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn