Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thứ Năm, 26/04/2018 - 10:36

Ngày 24/4/2018, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh (Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 58/KH-BCĐ triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo năm 2018.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 2018, tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và các văn bản liên quan về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các tổ chức và các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 

Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, thu thập thông tin, nghiên cứu chính sách về đối ngoại, kinh tế, thương mại của thế giới, khu vực, các nước đối tác chủ chốt, chính sách thương mại biên giới, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông khu kinh tế cửa khẩu, các khu chức năng, cụm công nghiệp, đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn... Nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ chuyên gia về hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai Đề án phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu địa phương tỉnh Lạng Sơn, chú trọng ưu tiên xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch và nông sản của tỉnh. Tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được, duy trì, mở rộng, thúc đẩy quan hệ với các địa phương, đối tác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Úc, Hoa Kỳ, EU và một số nước ASEAN, đặc biệt là các địa phương nước ngoài đã có quan hệ với tỉnh.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn