Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

Thứ Năm, 26/04/2018 - 10:40

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018, (Công văn số 1407/VP-KGVX, ngày 24/4/2018).

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1038/BKHCN-VP ngày 18/4/2018, tổ chức các hoạt động chào mừng từ ngày 25/4 đến ngày 31/5/2018 với chủ đề “KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” trong đó, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động KH&CN, mục đích, ý nghĩa của ngày KH&CN Việt Nam, đồng thời thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật và có đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và bộ, ngành, địa phương. Giới thiệu về chính sách, pháp luật KH&CN mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn mới, năng lực và tiềm lực của KH&CN. Tuần lễ trọng tâm chào mừng ngày KH&CN tổ chức từ ngày 14 – 19/5/2018.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn