Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018 (ngày 03 tháng 5 năm 2018) (136/GM-UBND ngày 26/4/2018).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018

(ngày 03 tháng 5 năm 2018)

              

          Kính gửi:

                   - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                       - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                                       - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

                                                       - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

1. Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

          3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Tài chính trình

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh.

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh.

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.

8. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh.

9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

          Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

          Thời gian họp: 1 ngày, ngày 03/5/2018 (thứ Năm).

(Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong chiều ngày 27/4/2018.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn