Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ Sáu, 27/04/2018 - 07:40

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổng kết ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice (Công văn số 371/UBND-KGVX, ngày 26/4/2018).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử năm 2018 và những năm tiếp theo; thực hiện thống nhất việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông  hướng dẫn.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức tổng kết đánh giá kết quả ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice trong các cơ quan nhà nước, giai đoạn từ 2008 đến nay, nghiên cứu các phần mềm phù hợp với yêu cầu phát triển chính quyền điện tử; kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang hoạt động; thực hiện trách nhiệm chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu từ hệ thống một cửa liên thông điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh sang hệ thống phần mềm dịch vụ công mức độ 3, 4.

 

Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 439/TB-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh; hoàn thành việc chuyển Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống một cửa liên thông điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh sang Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 5/2018./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn