Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Công văn số 1472/BGDĐT-QLCL ngày 16/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 27/04/2018 - 07:43

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 1472/BGDĐT-QLCL ngày 16/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 (Công văn số 1410/VP-KGVX, ngày 24/4/2018).

 

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước ngày 03/5/2018. Thực hiện các nội dung về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1472/BGDĐT-QLCL ngày 16/4/2018. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, lưu ý một số điểm mới trong tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2017 - 2018, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12; phối hợp chặt chẽ với các trường ĐH, CĐ được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động tham gia tổ chức kỳ thi chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt cụm thi ở tỉnh.

 

Xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tại tỉnh đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, trung thực, khách quan. Đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tỉnh.

 

Thùy Linh

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn