Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Pò Nhùng (137/GM-UBND ngày 27/4/2018).

GIẤY MỜI   

Dự kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực

cửa khẩu Hữu Nghị, Pò Nhùng    

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Pò Nhùng, huyện Cao Lộc, cụ thể như sau:    

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, các cơ quan kiểm dịch (động vật, thực vật, y tế),  UBND huyện Cao Lộc, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bảo Lâm;

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lãnh đạo hải quan Pò Nhùng;

- Các lực lượng chức năng khác có liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại 2 cửa khẩu (giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm mời).

2. Thời gian, địa điểm: Ngày 02/5/2018 (thứ Tư), cụ thể:

- Từ 08h00’ - 09h00’: Kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu Pò Nhùng;

- Từ 09h30’-11h30’: Kiểm tra, làm việc tại Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo chung phục vụ cuộc kiểm tra; chuẩn bị phòng làm việc và công tác hậu cần phục vụ cuộc kiểm tra.  

- Giao Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị chuẩn bị báo cáo về công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn Biên phòng chuẩn bị báo cáo tình hình an ninh trật tự cửa khẩu.

- Các sở, ngành, các lực lượng tại các cửa khẩu chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Bố trí phương tiện:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng;

- Các Sở, Ban, ngành:

+ Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải đi chung xe do Sở Công Thương bố trí.

+ Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đi chung xe do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng bố trí.

+ Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh, phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đi xe chung do Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn bố trí.

+ Công an tỉnh, Cục Thuế đi chung xe do Công an tỉnh bố trí.

+ Các cơ quan kiểm dịch đi xe chung do Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn bố trí.

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn