Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (139/GM-UBND ngày 27/4/2018).

GIẤY MỜI 

Dự  họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi,

quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2018, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh).

  2. Nội dung:

Xem xét, thống nhất nội dung kế hoạch/chương trình của Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án, dự thảo đề cương đề án điều chỉnh phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 04/5/2018 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ xây dựng đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn của Ban Chỉ đạo; dự thảo đề cương đề án điều chỉnh phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị nội dung liên quan.

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn