Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn

Thứ Sáu, 27/04/2018 - 15:02

UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu (ATK) huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 (Quyết định số 775 /QĐ-UBND, ngày 24/4/2018).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Mục tiêu nhằm xây dựng các xã thuộc vùng ATK, huyện Bắc Sơn trở thành một khu du lịch - lịch sử - văn hóa - sinh thái của cả nước, xứng tầm với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Tạo ra sức phát triển mới về kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng căn cứ cách mạng ATK, bảo đảm đến năm 2025 người dân có thu nhập và mức sống cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, phục hồi, tôn tạo các điểm di tích lịch sử trên địa bàn, nhất là các điểm di tích cấp quốc gia; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, các điểm du lịch - dịch vụ, thu hút khách du lịch đến thăm quan khu căn cứ cách mạng.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: 8 – 9%; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người: 43 - 45 triệu đồng, giai đoạn 2021 – 2025: 50 - 55 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng: 63 - 64%, đạt 65% trong giai đoạn 2021 – 2025…

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2018./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn