Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo Thời gian kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (192/TB-UBND ngày 27/4/2017).

THÔNG BÁO

Thời gian kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

 

          

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 122/GM-UBND ngày 13/4/2018 mời dự kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt và Thông báo số 171/TB-UBND ngày 17/4/2018, Thông báo số 187/TB-UBND ngày 24/4/2018 để hoãn cuộc kiểm tra, làm việc trên.

UBND tỉnh thông báo thời gian kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 04/5/2018 (Thứ Sáu).

Các nội dung khác thực hiện theo Giấy mời số 122/GM-UBND.

UBND tỉnh thông báo để các thành phần dự họp biết./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn