Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát các dự án tại khu vực cửa khẩu (1465/VP-KTTH, ngày 28/4/2018)

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Xem xét Công văn số 157/BQLKKTCK-KH, ngày 24/4/2018 của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc cho phép lùi thời gian báo cáo đối với  nội dung tại Thông báo số 78/TB-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về rà soát dự án tại các khu vực cửa khẩu, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý lùi thời hạn báo cáo đến trước ngày 31/5/2018 đối với nội dung rà soát các dự án tại khu vực cửa khẩu được giao tại Thông báo số 78/TB-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn