Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đề nghị thành lập chi nhánh của Ngân hàng TMCP Phương Đông (1466/VP-KTTH, ngày 28/4/2018)

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

 

Xem xét Công văn số 2717/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông đề nghị thành lập chi nhánh tại tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/5/2018.

Công văn số 2717/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sao gửi kèm theo

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn