Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đơn giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt bằng phương tiện xe ô tô tải thùng trên địa bàn huyện Chi Lăng (1467/VP-KTTH, ngày 28/4/2018)

 

Kính gửi:  UBND huyện Chi Lăng.

 

Xem xét Báo cáo số 150/BC-STC ngày 19/4/2018 của Sở Tài chính về việc vướng mắc trong thanh toán chi phí công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Chi Lăng, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý cho xác đơn giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt bằng xe tải thùng (đã bao gồm thuế GTGT) trên địa bàn huyện Chi Lăng được xác định bằng 70% đơn giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt bằng xe ép rác kín (Hooklip) theo đơn giá quy định tại Quyết định số 6222/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Chi Lăng. 

2. UBND huyện Chi Lăng ban hành quyết định đơn giá vận chuyển rác bằng xe tải thùng, làm cơ sở để thực hiện thanh toán khối lượng rác thải sinh hoạt vận chuyển bằng xe tải thùng theo khối lượng nghiệm thu thực tế cho Công ty TNHH xây dựng Thành Linh (thời điểm áp dụng từ 01/01/2018 đến 30/6/2018); trường hợp trước ngày 30/6/2018 doanh nghiệp đã đầu tư phương tiện vận chuyển rác thải theo đúng quy định thì được thực hiện thanh toán theo đơn giá do UBND huyện đã ban hành.

Tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo đủ các điều kiện để triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Chi Lăng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn