Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (1474/VP-KGVX, ngày 28/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

 

 

Ngày 23/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1998/BYT-PC ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế về việc đề nghị góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương góp ý dự thảo dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo nội dung Công văn nêu trên; trực tiếp gửi văn bản góp ý về Bộ Y tế và UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.

(Công văn số 1998/BYT-PC được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn