Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2919/BCT-XNK về việc thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương
2486/BKHĐT-TCTK về việc lấy ý kiến dự thảo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; về góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương
2482/BKHĐT-TCTK về việc lấy ý kiến dự thảo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; về góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương
1566/BVHTTDL-GĐ về việc tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình năm 2018
720/SGD&ĐT về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế dự án Trường Trung học phổ thông Hội Hoan huyện Văn Lãng
995/BKHCN-ĐTG về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động báo cáo, đăng ký cấp phép và đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ
1038/BKHCN-VP về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2018
1042/BKHCN-TCCB về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư
1472/BGDĐT-QLCL về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018
28/ĐTPT-BKS về việc đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, 2018
119/DTH về việc cử cán bộ đi công tác
4418/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
21/CV-HDNTN về việc mời tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
3599/VPCP-CN về việc chuẩn bị Hội nghị về phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
54/PNVV-BBT về việc giới thiệu gương phụ nữ khởi nghiệp, nữ doanh nhân tiêu biểu
1604/ĐKN-CTNA Đơn khiếu nại số 1604/ĐKN-CTNA ngày 16/4/2018 của Công ty TNHH cung ứng và dịch vụ Ngọc Ánh
2402-TB/VPTU về xây dựng báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
1429/BGDĐT-CNTT về việc báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017
61-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018
646/KH-BTL về triển khai thực hiện Kết luận số 806/KL-LĐTBXH ngày 06/3/2018
2957/BCT-QLTT về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP
315/KH-BCĐTƯATTP về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018
4265/BTC-TCNH về việc triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
132/UBND-VP6 về việc đề nghị tiếp, phát sóng chương trình Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2018
4294/BTC-CST về việc lấy ý kiến hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản
193/TB-HĐND về việc chấp thuận nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI
2449-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 3277-CV/TU, ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La
1433/BVHTTDL-VHCS về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình Văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”
3486/VPCP-KSTT về việc lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2018
2080/BYT-DP về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng
282/HVNG-ĐTBD về việc cử cán bộ tham gia khóa học
3518/VPCP-KSTT về việc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017
2367/BKHĐT-HTX về việc hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM
818/BXD-KTXD về việc “góp ý dự thảo Quyết định ban hành Định mức chi phí xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án...”
2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn