Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
16/04/2018 2919/BCT-XNK Bộ Công thương 385/SY-VP V/v Thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương Cục thuế Lạng Sơn ; UBND các huyện Biên giới; các cơ quan kiểm dịch; Ngân hàng Nhà nước; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
13/04/2018 404/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 384/SY-VP Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
16/04/2018 3500/VPCP-PL Văn phòng Chính phủ 383/SY-VP V/v nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Quy hoạch Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
30/03/2018 34/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính 382/SY-VP Sao y Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Các huyện, thành phố ; Hiệp hội DN tỉnh ; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
16/04/2018 1321/QĐ-BNN-XD Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 381/SY-VP Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thiết kế cơ sở và phê duyệt TKKT-DT Cụm công trình đầu mối, dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Lộc Bình ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
12/04/2018 52/2018/NĐ-CP Chính phủ 380/SY-VP Nghị định Về phát triển ngành nghề nông thôn Các huyện, thành phố; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
13/04/2018 3812/BGTVT-KHĐT Bộ Giao thông vận tải 379/SY-VP V/v đầu tư mở rộng QL.4B đoạn nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh UBND huyện Đình Lập ; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
11/04/2018 18/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 378/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sô 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt v Các huyện, thành phố; Văn phòng BATGT tỉnh ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
05/04/2018 31-NQ/BCSĐ Ban cán sự đảng bộ Tư pháp 377/SY-VP Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021 Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Ban Nội chính Tỉnh uỷ
11/04/2018 390/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 375/SY-VP Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật Lâm nghiệp, Luật Thuỷ sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
11/04/2018 1054/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông 374/SY-VP V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
11/04/2018 1939/TCHQ-GSQL Tổng cục hải quan 373/SY-VP V/v giấy phép khai thác đá vôi đôlômit để nung vôi được phép xuất khẩu Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
09/04/2018 50/2018/NĐ-CP Chính phủ 372/SY-VP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
04/04/2018 16/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 371/SY-VP Thông tư Quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia Các huyện, thành phố ; Văn phòng Ban ATGT tỉnh ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
30/03/2018 01/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và đầu tư 370/SY-VP Thông tư Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phục tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
12/04/2018 139/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 369/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018 Ban ATGT các huyên TP; Các huyện, thành phố ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn ; Văn phòng Ban ATGT tỉnh; TV Ban ATGT tỉnh; Các đoàn thể tỉnh
10/04/2018 385/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 368/SY-VP Quyết định Về bổ sung lần 2 kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/04/2018 51/2018/NĐ-CP Chính phủ 367/SY-VP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá Hiệp hội DN tỉnh ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
01/03/2018 07/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 366/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đ Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
10/04/2018 136/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 365/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, quản lý vận hành, khai thác các dự án BOT và lộ trình chuyển sang thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
03/04/2018 1067/BTP-BTTP Bộ Tư pháp 364/SY-VP Sao y Văn bản số 1067/BTP-BTTP ngày 3/4/2018 của Bộ Tư pháp về thi hành Luật Đấu giá tài sản trong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
11/04/2018 10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 363/SY-VP Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
10/04/2018 387/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 362/SY-VP Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị định số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
03/04/2018 135/TTLTIII-PĐ Trung tâm lưu trữ quốc gia III 361/SY-VP Về việc Thông báo nội dung tài liệu lữu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
27/03/2018 04/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ 360/SY-VP Thông tư Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán tronh lĩnh vực kế toán nhà nước Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
04/04/2018 697/BXD-KTXD Bộ Xây Dựng 359/SY-VP V/v vận dụng một số tập định mức đã được công bố để xây dựng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
05/04/2018 05/2018/TT-BYT Bộ Y tế 358/SY-VP Thông tư Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
02/04/2018 3738/BTC-NSNN Bộ Tài Chính 357/SY-VP Về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tháng 12 năm 2017 Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/04/2018 434/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 356/SY-VP Công điện Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự,an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018 Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; văn phòng Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
05/04/2018 3153/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ 355/SY-VP V/v ký Hiệp định vay của Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn